Chương 9: Dinh Giang Châu, mẹ con gặp gỡ sông Hồng Giang, chồng vợ đoàn viên

Chương 9: Dinh Giang Châu, Mẹ Con Gặp Gỡ Sông Hồng Giang, Chồng Vợ Đoàn Viên 28/04/2014 Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsÝ nghĩa các loài hoa trong phong thủy Quan Âm tìm kẻ thỉnh kinh lại, bây giờ nghĩa cho rõ sự tích Trường An: Nguyên thành Trường An tại quận Hiệp Tây; các đời vương thường lập kinh đô tại đó, là từ nhà Châu, nhà Tần, nhà Hớn cho đến nhà Ðường, vì sứ ấy tới ba châu (tỉnh), đất đai tốt lắm, nên trên bờ huê…

Read More